Concursul de idei

WEDO

Competiţia vizează problematica Oraşelor Inteligente

CONCURSULUI DE IDEI ÎN DOMENIUL ECONOMIEI CIRCULARE ”WEDO” VEOLIA

pentru studente si eleve de liceu

La ora actuală peste 55 % din populaţia lumii locuieşte în oraşe, pondere care se aşteaptă să ajungă până la 68 % în anul 2050. În condiţiile creşterii rapide a numărului de locuitori, un oraş va trebui să răspundă unei serii de provocări importante legate de aşteptările populaţiei în ceea ce priveşte o calitate a vieţii cât mai ridicată. În acest context a apărut noţiunea de “oraş inteligent” (Smart City).

Un oraș inteligent este un concept de dezvoltare urbană care integrează tehnologii și sisteme pentru a administra în mod eficient și securizat resursele unui oraș, în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor, dezvoltării comunității și protejării mediului.

Prin acest concurs lansăm elevelor de liceu și studentelor provocarea de a propune idei de soluții inventive și durabile, care să susţină conceptul de “oraş inteligent”.

Vor fi premiate proiectele care abordează problema dintr-o perspectivă integrativă și țin cont de toți actorii implicați în proces sau în viața orașului (locuitorii orașului, companiile implicate, autoritățile publice, furnizorii de utilități, municipalitatea etc.)

REGULAMENTUL CONCURSULUI

In aceasta sectiune se pot înscrie eleve de liceu din toată țara. Sunt eligibile și elevele care la momentul depunerii aplicațiilor sunt în clasa a XII-a.

Participantele se pot înscrie oricând, începând cu data de 05.04.2021 până la data de 15.09.2021.

Propunerea de proiect se va transmite on-line, la adresa de e-mail wedo@upb.ro, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la art. 3.4.

Propunerea de proiect trebuie sa conţină toate detaliile considerate a fi relevante pentru proiect: prezentare, date tehnice, demo-uri filmate, simulări aplicații, etc.

În cadrul propunerii trebuie menţionate datele de identificare ale tuturor autoarelor respectivei propuneri: nume, prenume, instituție (liceu/facultate) an de studiu, adresă de e-mail, telefon.

Criterii legate de conținut:

 1. Circularitate – proiectul încurajează economia circulară luând în considerare întregul lanț de creare a valorii și durata de viață a produsului sau serviciului;
 2. Potențialul de a transforma – impactul asupra mediului (inclusiv riscurile), ținând cont de efectele asupra tuturor factorilor implicați (locuitori / consumatori, jucătorii economici, instituții), dar și impactul social sau economic, dacă este cazul;
 3. Fezabilitate – înțelegerea contextului mai larg, adaptarea la specificul local, fundamentare tehnică și economică, set-up instituțional dacă este cazul;
 4. Scalabilitate – ideea să poată fi aplicată și la un nivel mai larg în

Criterii legate de formă:

 1. Calitatea aplicației: claritate, metodologia propusă, dinamism, ușurința de parcurgere a materialului

Recomandări pentru formatul prezentării proiectelor:

 1. Prezentarea proiectului (obligatoriu): Prezentarea proiectului se va realiza cu ajutorul Power Point sau programe alternative, documentul având următoarea structură (prezentarea fiind ulterior transformată și transmisă în format PDF, așa cum este menționat la 3.1, punctul b):
 • Nume proiect și componență echipă: 1 slide
 • Descriere sumară proiect, problematica la care răspunde: 1-2 slide-uri
 • Context global și local: 1 slide
 • Detalii proiect și cum încurajează economia circulară: 1 slide
 • Impact calculat: 1 slide
 • Fundamentare tehnică și economică: 1 slide
 • Costuri beneficii, valoare adăugată raportat la soluțiile existente: 1 slide
 • Perspective de creștere, scalabilitate: 1 slide
 • Mod de valorificare a proiectului (opţional): (scurt video de promovare a produsului, spot promoțional, prezentare în Prezi etc).

Maxim 3 minute în care participanții conving juriul că ideea lor merită să fie premiată și pusă în practică (ATENȚIE! Nu este vorba de un plan de marketing ci de „un elevator speech” care să convingă juriul că ideea respectivă merită sa fie premiată).

In aceasta secțiune se pot înscrie studente înmatriculate în ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat de la toate facultăţile Beneficiarului (UPB). De asemenea, sunt eligibile și studentele care în momentul depunerii aplicației sunt în anul al IV-lea de studiu dar nu mai urmează cursurile de master în anul universitar 2021-2022.

Participantele se pot înscrie oricând, începând cu data de 05.04.2021 până la data de 15.09.2021.

Propunerea de proiect se va transmite on-line, la adresa de e-mail wedo@upb.ro, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la art. 3.4.

Propunerea de proiect trebuie sa conţină toate detaliile considerate a fi relevante pentru proiect: prezentare, date tehnice, demo-uri filmate, simulări aplicații, etc.

În cadrul propunerii trebuie menţionate datele de identificare ale tuturor autoarelor respectivei propuneri: nume, prenume, instituție (liceu/facultate) an de studiu, adresă de e-mail, telefon.

Criterii legate de conținut:

 1. Circularitate – proiectul încurajează economia circulară luând în considerare întregul lanț de creare a valorii și durata de viață a produsului sau serviciului;
 2. Potențialul de a transforma – impactul asupra mediului (inclusiv riscurile), ținând cont de efectele asupra tuturor factorilor implicați (locuitori / consumatori, jucătorii economici, instituții), dar și impactul social sau economic, dacă este cazul;
 3. Fezabilitate – înțelegerea contextului mai larg, adaptarea la specificul local, fundamentare tehnică și economică, set-up instituțional dacă este cazul;
 4. Scalabilitate – ideea să poată fi aplicată și la un nivel mai larg în

Criterii legate de formă:

 1. Calitatea aplicației: claritate, metodologia propusă, dinamism, ușurința de parcurgere a materialului

Prezentarea proiectului se va realiza cu ajutorul Power Point sau programe alternative, documentul având următoarea structură (prezentarea fiind ulterior transformată și transmisă în format PDF, așa cum este menționat la 3.1, punctul b): după următoarea structură:

 1. Prezentarea proiectului (obligatoriu): PowerPoint cu următoarea structură:
 • Nume proiect și componență echipă: 1 slide
 • Descriere sumară proiect, inclusiv problematica la care răspunde: 1-2 slide-uri
 • Context global și local: 1 slide
 • Detalii proiect și cum încurajează economia circulară: 1 slide
 • Impact calculat: 1 slide
 • Fundamentare tehnică și economică: 1 slide
 • Costuri beneficii, valoare adăugată raportat la soluțiile existente: 1 slide
 • Perspective de creștere, scalabilitate: 1 slide
 • Mod de valorificare a proiectului (opţional): scurt video de promovare a proiectului, spot promoțional, prezentare în Prezi,

Maxim 5 minute în care participanții conving juriul că ideea lor merită să fie premiată și pusă în practică (ATENȚIE! Nu este vorba de un plan de marketing ci de „un elevator speech” care să convingă juriul că ideea respectivă are aplicabilitate reală).

Proiectele pot viza

Energii regenerabile
Agricultură urbană
Managementul deşeurilor Digitalizare
Trafic
Managementul apelor uzate Accesul la apă şi la instalații sanitare

Resurse de interes

upb veolia wedo Openideo
upb veolia wedo Openideo
upb veolia wedo Openideo
upb veolia wedo expert deseuri
upb veolia wedo expert deseuri
upb veolia wedo expert deseuri