Fiecare echipă selectată în etapa finală va avea max. 5 minute pentru a-și susține ideea în fața juriului. Se poate folosi prezentarea PPT sau se poate pregăti, opțional, un scurt video de promovare a proiectului, spot, prezentare în Prezi, etc., pentru comunicarea sau promovarea ideii.

Olimpia BURGHIU
Olimpia BURGHIUDirector Stație de Epurare a Apelor Uzate Glina, Apa Nova Bucuresti
Are o experiență de 25 ani în domeniul tratării și epurării apelor.

A debutat ca Inginer Chimist în cadrul laboratorului de apă potabilă Arcuda, unde a petrecut 11 ani, apoi s-a alăturat echipei Stației de tratare Crivina pentru o perioadă de 2 ani și încă 2 ani ca Șef Serviciu Laboratoare în cadrul Direcției Producție.

În prezent este Directorul Stației de Epurare a Apelor Uzate Glina având o echipă formată din 75 de persoane. Principala provocare pe care o are în job-ul ei actual este colectarea, valorificarea și eliminarea celor 42 de tipuri de deșeuri din Stația de Epurare Glina.

Cecilia ALEXIU
Cecilia ALEXIUManager Recrutare si Gestiunea Carierei, Veolia Energie
Cecilia este Manager Recrutare și Gestiunea Carierei în cadrul Veolia Energie, având peste 15 ani experiență în domeniul resurselor umane, cu expertiză în arii precum: recrutare, dezvoltare organizațională și gestiunea carierei.

In prezent coordonează proiectele de recrutare la nivelul tuturor entităților din cadrul Veolia Energie, dezvoltă și implementează proiecte de gestiune a carierei în vederea dezvoltării viitorilor specialiști în domeniul energetic și gestionează proiectele de stagii de practică pentru diferite cicluri academice în cadrul tuturor entităților Veolia Energie.

Cecilia este pasionată de identificarea talentelor, dezvoltarea potențialului profesional și susținerea perfomanțelor echipelor.

Robert DRAPA
Robert DRAPAManager de proiect în cadrul Departamentului Tehnic si Performanță Apa Nova Bucuresti
Robert Drapa are o experiență de peste 8 ani în managementul proiectelor multidisciplinare în diverse companii din România.

Printre acestea se numără proiecte din domenii de activitate precum infrastructura portuară, de mediu, rutieră și de alimentare cu apă și canalizare.

Managementul deșeurilor este o arie de expertiză în care în prezent are oportunitatea de a se dezvolta.

Sorin Constantin FLOREA
Sorin Constantin FLOREAInginer Exploatare Turbine, Veolia Energie Prahova
Sorin are o experiență de 17 ani în procesele de fierbere, fermentare, filtrare și îmbuteliere a berii.

In prezent este Inginer Exploatare Turbine în cadrul Veolia Energie Prahova. Face parte dintr-o echipa de peste 40 de colegi, alături de care asigură funcționarea neîntreruptă, în condiții de siguranță și eficiență a instalațiilor de producere a energiei termice.

Grija pentru mediul ambiant este una din pasiunile lui Sorin, iar gestiunea deșeurilor a devenit o provocare și un domeniu în care a hotărât să își aprofundeze cunoștințele.

Raul Pop
Raul PopConsultant, manager si activist de mediu
Raul ajută companiile și instituțiile publice să dea coerență și sustenabilitate activităților proprii în contextul tot mai complex al unei lumi în profundă schimbare.

Raul contribuie semnificativ la activitățile și documentele elaborate pe teme de protecția mediului și schimbări climatice de către Coaliția pentru Economie Circulară, Coaliția pentru Dezvoltarea României, Consiliul Investitorilor Străini, Camera de Comert Româno – Americana, Camera de Comerț Româno – Germană, Camera de Comerț Româno – Franceză, Coaliția pentru Mediu din România și Asociația ECOTECA, pe care a și fondat-o.

În cursul anului 2016, Raul a deținut funcția de Secretar de Stat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu atribuții în gestionarea deșeurilor și siturilor contaminate, calitatea aerului, schimbări climatice, coordonarea Agenției Naționale de Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Fondului pentru Mediu.

George Darie
George DarieProrector Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Domnul George Darie a absolvit în 1986 Universitatea POLITEHNICA din București, Secția Centrale Termoelectrice. De peste 30 de ani este specializat în termocentrale și atenuarea impactului asupra mediului, cu experiență specifică în proiectare, opțiuni de reabilitare, activități de cercetare și predare.

Experiența acumulată în timpul activității se materializează în 11 manuale, peste 70 de lucrări științifice publicate în nationale si internationale etc. 32 de lucrări științifice prezentate la diferite simpozioane, conferințe, congrese; peste 40 de contracte de cercetare. În prezent este prorector al Universității Politehnica din București.

Este membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și al consiliului de administrație al Comitetului Național Român al Consiliului Energetic Mondial.

Horia Necula
Horia NeculaDecan al Facultăţii de Energetică din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Domnul Horia Necula a absolvit în 1993 Facultatea de Energetică din Universitatea POLITEHNICA din București, Specializarea Energetică Industrială. Este doctor în Termoenergetică la Institutului Naţional de Ştiinţe Aplicate din Lyon – Franţa. Are o experienţa didactică şi de cercetare de peste 25 ani, în domenii precum: transfer de căldură, echipamente şi instalaţii termice, eficienţă energetică, producerea energiei şi impactul generării energiei asupra mediului.

Activitatea ştiintifică s-a concretizat până în prezent prin 12 cărţi şi îndrumare, peste 70 de lucrări științifice publicate în reviste sau volume ale unor conferinţe, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, peste 20 de contracte de cercetare şi 10 proiecte educaţionale.

Este membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România și membru în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucureşti.